HALLO HALLO FOLKENS

HUSK ÅRSMØTE ONSDAG 20 MARS KL. 18:30

DET ER VIKTIG AT AKKURAT DU KOMMER

 

DET BLIR ET KORT MEDLEMSMØTE MED ENKEL SERVERING I FORLENGELSEN AV ÅRSMØTE