Til medlemmer i Boule Frederik II
Det innkalles herved til årsmøte onsdag 18. mars 2020, kl. 18.30 Årsmøtet holdes i lokalene til COWI AS på Værste, Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Dokumenter til årsmøtet vil bli delt ut to uker før årsmøtet til dem som møter på våre treninger, og sendt per e-post og post til andre medlemmer. Dokumentene blir også lagt ut på klubbens WEB-sider: http://www.boulefrederik.com
SAKLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle BFIIs årsberetning 5. Behandle BFIIs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Behandle forslag til handlingsplan 8. Fastsette medlemskontingent og innendørs treningsavgift 9. Vedta BFIIs budsjett. 10.Valg.

Det blir arrangert et medlemsmøte med enkel servering i forlengelsen av årsmøtet.
Rolf Hermansen styreleder

 


Parkering kan skje på plasser merket COWI, alternativt i parkeringshuset under stadionen, som er gratis etter kl. 14.00

Boule Frederik II