Til medlemmer i Boule Frederik II

Det innkalles herved til årsmøte onsdag 20. mars 2019, kl. 18.30 Årsmøtet holdes i lokalene til COWI AS på Værste, Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet vil bli delt ut to uker før årsmøtet, til dem som møter på våre treninger og sendt per e-post og post til andre medlemmer. Dokumentene blir også lagt ut på klubbens WEB-sider: http://www.boulefrederik.com
SAKLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle BFIIs årsberetning 5. Behandle BFIIs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Behandle forslag til handlingsplan 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta BFIIs budsjett. 10.Valg Det blir arrangert et kort medlemsmøte med enkel servering i forlengelsen av årsmøtet.
Rolf Hermansen styreleder

Ved parkering på COWI-plasser må du ha parkeringslapp i bilvinduet. Det er for øvrig gratis i parkeringshuset under Fredrikstad stadion.