Til medlemmer i

Boule Frederik II

 

 

Det innkalles herved til årsmøte onsdag 21. mars 2018, kl. 18.30

 

Årsmøtet holdes i lokalene til COWI AS på Værste,

Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

 

Følgende dokumenter finnes vedlagt:
- Årsberetning 2017
- Regnskap 2017
- Forslag til handlingsplan

- Forslag til budsjett 2018
- Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til ny valgkomite

 

Dokumentene blir også lagt ut på klubbens WEB-sider: //www.boulefrederik.com

 

SAKLISTE

1.      Godkjenne de stemmeberettigede.

2.      Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.      Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.      Behandle BFIIs årsberetning

5.      Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

6.      Behandle innkomne forslag.

7.      Behandle forslag til handlingsplan

8.      Fastsette medlemskontingent.

- Styret innstiller på at kontingenten skal være uforandret

9.      Vedta BFIIs budsjett.

10.  Valg

 

Det blir arrangert et kort medlemsmøte med enkel servering i forlengelsen av årsmøtet.

 

Rolf Hermansen
styreleder