Til årsmøte Boule Frederik II, 18. mars 2020

Innstilling fra valgkomiteen

Leder: Rolf Hermansen, ikke på valg

Nestleder: Odd Porsmyr, velges for 2 år (gjenvalg)


Styremedlemmer: Torunn Rostad (kasserer), velges for 2 år (gjenvalg)

Ragnhild Kristine Andersen (sekretær), velges for 2 år (gjenvalg)

Inger Berit Kristiansen, ikke på valg

Varamedlem: Freddy Friberg, velges for 1 år (gjenvalg)


Revisorer: Mette Bernhus, velges for 2 år (gjenvalg) Lise Østby, velges for 1 år (gjenvalg)

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg, Tormod Olsen

Styret innstiller på følgende som ny valkomite (velges for 1 år):

 Lise Østby (leder), Steinar Friberg, Tormod Olsen.