Til årsmøte Boule Frederik II, 21. mars 2018

Innstilling fra valgkomiteen

Leder:                         Rolf Hermansen, ikke på valg

Nestleder:                   Odd Porsmyr, velges for 2 år (gjenvalg)

Styremedlemmer:      Torunn Rostad (kasserer), velges for 2 år (gjenvalg)

                                   Ragnhild Kristine Andersen (sekretær), velges for 2 år (ny)

                                   Inger Berit Kristiansen, velges for 1 år (ny)

Varamedlem:             Freddy Friberg, velges for 1 år (ny)

 

Revisorer:                     Mette B. Ingebretsen, ikke på valg

                                       Lise Østby, ikke på valg

 

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg, Freddy Friberg, Tormod Olsen (vararepresentant)

 

Styret innstiller på følgende som ny valgkomite (velges for 1 år):

Lise Østby (leder), Steinar Friberg, Tormod Olsen.