UTGIFTER                        INNTEKTER

Medlemskontigent                                                                      11550

Lisens                                                  4800                                 4800

Div.utgifter                                           5743                                  450

Grasrotandelen 7%                                                                      40770

Renter/gebyr                                                                                   76

NM/ kval                                               6600

Vinterserien                                          5000

Glomma/Frederiksen                             2645                                3286

Klubbutstyr                                           7376                                6925

Klubbm.skap                                         2321

Bula/Johanhallen                                 29521                              16750   

Julebord/julespill                                 24880                              14942

                                                           88886                            99546

Overskudd                                          10663

                                                           99549                             99549

Avstemming bank og kasse

                                                           01.01.2019                     31.12.2019

Inng. saldo 01.01. bank                        42748

Inng. saldo 01.01. kasse                               0

Utg. saldo 31.12 bank                                                                 53365

Utg. saldo 31.12 kasse                                                                      46    

Bevegelse                                             10663                                      

                                                             53411                            53411