BouleFrederik II - Regnskap 2017 

 

    Utgifter Inntekter   Diverse utgifter
Medl.kontig.     12400   Frimerker 352
Lisens   4800 4800   Blomster/gavekort 1660
Diverse utgifter   3985     Hjemmesiden 978
Julebord   18530 10510   Årsmøte tinget 995
Renteinnt.     26     3985
Klubbm.ska   319        
NM   3300 3150   Klubbutstyr:  
Glomma   5809 6691   Teltpaviljong -799
Klubbutstyr   5287 870   Teip, presenning, -227
Frederiksen   2800 4800   Pølsekoker -2063
Bula   347 900   Griser,mælbånd,putsdukar -959
Vinterserien   4000 300   Salg av griser 870
Teknisktre   1490 2000   griser, ringer -1239
Johanhallen   4195 1740     -4417
Veteran.lag   3100 3000      
    57962 51187   Julebord  
Underskudd     6775   27x300 8100
    57962 57962   loddsalg 2410
            10510
Avstemming kasse og bank:     Drikkevarer -4024
          Duk, lys, kaffe -406
    01/01/2017 31/12/2017   Leie av FIFhuset -2750
Inng. saldo 01.01 bank   45450.22     Mat 416x27 -11220
Inng saldo 01.01. kasse   290     Frimerker -130
Utg saldo 31.12. bank     38976.02     -18530
Utg saldo 31.12. kasse   11        
    45751.22 38976.02   Glommaturneringen
Bevegelse     6775.2   16 lag x3x100 4800
    45751.22 45751.22   Salg i kiosk 1891
            6691
          Premier -3000
          Kioskhjelp -400
          Innkjøp av kioskvarer -616
          Diverse -484
          Innkjøp av brus -1309
            -5809