Referat fra styremøte i Boule Frederik II 14. januar 2020 kl. 17.00
 
Sted: Johans Hall på Gressvik
 
Tilstede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Inger Berit Kristiansen, Freddy Friberg og Ragnhild K. Andersen
 
 
Sak 1/20   Lokal terminliste 2020 Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg. Odd bestiller FIF-huset til julebordet lørdag 6. november, alternativt 20. november.
 
Sak 2/20   Årsmøte onsdag 18. mars 2020 kl. 18.30 Rolf ordner plass for oss i COWIs lokaler og kaller inn til årsmøtet. Han skriver et forslag til årsmeldingen som resten av styret ser over og gir tilbakemeldinger på.  Rolf gjennomgikk handlingsplanen, og vi går inn for å få med en teknisk treningsdag i planen. Vi hadde en vellykket teknisk treningsdag høsten 2018. Rolf informerte om brev fra forbundet. Det er ledermøte i Oslo lørdag 21. mars. Valg Odd, Torunn, Ragnhild og Freddy er på valg Rolf tar kontakt med valgstyrets formann Lise Østby.
 
Sak 3/20   Lisenser 16 medlemmer hadde lisenser i 2019.  Vi regner med at antallet øker i 2020. 
 
Sak 4/20   NM 2020 i Bergen NM i petanque avholdes i Bergen 24. til 27. juni. Klubben vil dekke avgiften for de av våre medlemmer som deltar i NM.
 
Sak 5/20   Johans Hall Det er nå installert en varmepumpe i hallen, og det er vi godt fornøyde med. Johans utgifter til strøm blir dekket av klubben. Vi beholder fortsatt Boula som reserve og dekker strømregningen der som tidligere vedtatt.
 
Sak 6/20  Økonomi Torunn har gjort ferdig regnskapet slik at det er klart for revisjon. Hun kontakter revisorene (Lise og Mette). Vår økonomi er god! Torunn legger fram styrets forslag til budsjett på årsmøtet. 
 
 
 
 
 
 Eventuelt Det var 4 eventuelt-saker:
 
7/20 Skytematte Freddy foreslo at vi kjøper en matte til bruk for skyteøvelser. Fint tiltak for de av medlemmene som ønsker å trene mer på skyting! Odd vil undersøke hvor man kan kjøpe en slik matte, pris m.m.
 
8/20 Ordensmannliste Ragnhild har laget en liste over «ordensmenn» i Johans Hall som et forsøk på å fordele arbeidsoppgaver som vanning/raking av banene og innkjøp, rydding og rengjøring av toalett, kjøkken og hall. Hun foreslo at vi kan ha en tilsvarende liste for rengjøring av toalettene m.m. i «huset» på tollbodplassen.
 
9/20 Petanque i skolen Vi ser videre på å få til noen timer med skoleelever for en enkel innføring av petanque med etterfølgende spill. Målet er å gjøre petanque mer kjent og formodentlig rekruttere flere spillere i fremtiden! Ragnhild har kontakt med lærere på Ambjørnrød skole, og de har sagt seg villige til å stille  med elever fra 6. og 7. trinn. 
 
10/20 Besøk fra Sinsen Sinsen–klubben vil gjerne komme på besøk i Johans Hall, og vi stiller oss positive til det! Rolf vil ta kontakt med klubben og foreslå at de kommer onsdag 26. eller torsdag 27. februar kl. 14. Vi regner med at de stiller med ca. 8 spillere, og at vi stiller med tilsvarende antall spillere. Klubben vil som tidligere år servere pølser, kake og kaffe. Det er positivt med samspill mellom klubber, og vi gleder oss!
 
 
 
 
 
                                                Fredrikstad 16. januar 2020                                                                                       Ragnhild K. Andersen