Referat fra styremøtet Boule Frederik II,

8. januar 2018 kl. 14:00

 

Sted:      Johans hall

  

 

Tilstede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Inger Berit Kristiansen, Torunn Rostad, Ragnhild Andersen, Gunnar Salthe.

 

 

Sak 1/18         Lokal terminliste

Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg.

         Odd bestilte FIF-huset til julebordet 9. november — evt. 16. november hvis 9. november er bortbestilt.

         Rolf H har reservert Tollbodplassen til Glommaturneringen 9. juni.

 

Sak 2/18         Årsmøtet 21. mars 2018 Kl. 18:30

Dagsorden står i BFIIs lov.

            Rolf H ordner plass for oss i COWIs lokaler og kaller inn til årsmøtet.

            Rolf H skriver et forslag til årsmeldingen som resten av styret ser over og gir tilbakemeldinger på.

            Gunnar reviderer handlingsplanen. Styret ønsket en enklere handlingsplan, redusert til formål og mål for 2018. Styret hadde noen få endringer til handlingsplanens målsetninger. Se vedlegg for forslag til handlingsplan.

            Torunn har gjort ferdig regnskapet slik at det er klart for revisjon. Hun kontakter revisorene (Mette og Lise). Slik det ser ut nå, har vi en akseptabel økonomisk situasjon.

            Torunn legger også fram styrets forslag til budsjett.

            Vi endrer ikke medlemskontingenten.

            Rolf H tar kontakt med valgstyret (Lise, Freddy, Steinar og Tormod). Odd, Torunn, Gunnar og Bitte er på valg.

 

Sak 3/18         Kontingent, treningsavgift og lisensavgift

Kontingenten opprettholdes (kr. 300,-).

            Vi krever også inn kr 300,- i treningsavgift til de som benytter Johans hall. Odd lager liste over dem som skal betale slik avgift og sender den over til Torunn.

            Ve regner med at lisensavgiften er som i fjor (kr 300,-).

            Torunn sender ut innbetalingene og legger ved opplysninger om grasrotandelen.

 

Sak 4/18         Johans hall

Vi ble enige om navnet “Johans hall” på vårt nye sted for vintertrening i Johans lokaler på Gressvik.

            Vi beholder Boula som reserve og fortsetter å dekke strømregningen derfra i den utstrekning vi tidligere har vedtatt.

            Vi dekker også Johans utgifter til strøm og gass i Johans hall.

            Videre tilbyr vi Johan å dekke utgifter til gulvbelegg på “kontoret”. Hvis Johan aksepterer tilbudet, kjøper Odd inn og ordner med å legge det.

 

Sak 5/18         Grasrotandelen

Vi er nå etablert som mottaker av Grasrotandelen. Vi har allerede fått inn kr 1300,- for siste kvartal av 2017. (Men disse midlene vises ikke før på neste års regnskap.)

 

Eventuelt

Det var to eventuelt-saker:

 

Sak 6/18         Besøk fra Sinsen

Sinsen-klubben vil gjerne komme på besøk 25. januar i Johans hall. De regner med å komme med 8 spillere og kan være hos oss ca. kl 14:00. Vi ønsker dette initiativet velkommen og stiller med spillere, kaffe og pølser.

            Odd sier fra til Lise og tar kontakt med de av våre medlemmer som spiller mye i Johans hall for å få mobilisert 8 – 10 av dem (inkludert Lise). 

 

Sak 7/18         Instruksjon av nye medlemmer

Enkelt av vår nye medlemmer savner instruksjon. Vi bør bli flinkere til å instruere i kast-teknikk, regler og vanlig arbeidsdeling i et pétanque-lag.

 

 

 

Fredrikstad 9. januar 2018

 

Gunnar Salthe

 

Referat fra styremøte i Boule Frederik II,

Tid:            19. april 2017 kl. 15:00

Sted:          Gamlebyen Båtforenings klubbhus

 

 

Tilstede: Ragnhild Andersen, Inger Berit Kristiansen (Bitte), Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad. Gunnar Salthe hadde meldt forfall 

Sak 7/17         Økonomi

Beholdning per dags dato ca. kr. 57.000. Vi har ennå ikke fått regning fra Forbundet på årets lisenser. Klubben vant B-sluttspillet i Vinterserien, og fikk en premie på 24 Flax-lodd. Dette ga en gevinst på kr. 300,- som går inn i kassa.

 

Sak 8/17         Nytt fra Forbundet og seksjon petanque

Odd Porsmyr og Rolf Hermansen deltok på årsmøte i seksjon petanque og på forbundsting i Fleridrettsforbundet. Odd ble valgt til varamedlem i seksjonsstyret, og Rolf gikk ut av styret i Fleridrettsforbundet.

Seksjonsstyret hadde tre forslag på årsmøtet, som alle ble enstemmig vedtatt:

1) Dommerhonorar: Prøveordning i 2017 hvor seksjonen lønner anvendte dommere under rankingturneringer og NM med kr. 750 pr. dag.

2) Turneringsjury: Under NM oppnevnes en jury bestående av tre spillere fra tre ulike klubber. Opprinnelig forslag bestod også av jury for hver enkelt rankingturnering.

3) Disiplinærkomite: Det opprettes egen komite for behandling av eventuelle innkomne disiplinærsaker.

Sak 9/17         Glommaturneringen 13. mai
Finn Gundersen er engasjert som dommer. Rolf og Tormod tar ansvar for sekretariatet. Ragnhild og Turid (kona til Odd) baker kaker. Rolf H. bestiller 30 grove rundstykker. Odd er ansvarlig for merking av baner på fredag. Torunn er sjef i kiosken, barnebarnet til Ragnhild kan kanskje hjelpe til i kiosken. Rolf har spurt Mette om kioskvakt, deltagelse er avhengig av om hun blir bedre i ryggen. Ragnhild forespørr Nawsad om kioskvakt. Odd rengjør og klargjør toaletter.

Torunn kjøper:
Vaffelrøre – pølserundstykker – lomper – bananer – jordbærsyltetøy – engangskopper – pølsepapir? – kaffe – fløtepulver – te – kaffefilter – engangshansker – aluminiumsfolie
  - tørkeruller – toalettpapir – håndsåpe? – smør til rundstykker – ny vannkoker.

Torunn skaffer også vekslepenger.

Odd kjøper:
Pølser – skinke til rundstykker – gulost(skiver) – brett med drikkebokser (Sverige).

Sak 10/17       Rolf Såheim 80 år 22. april
Rolf H. kjøper gave til ca. kr. 300 på vegne av BFII, det ble håndlaget sjokolade.

 

Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker:

 

Sak 11/17       Teknisk og taktisk trening

Lisbeth Fossen har tilbudt seg å være instruktør en lørdag.

 

Sak 12/17       "Gressvik petanquehall"

Johan Øren har et lokale på Gressvik hvor det kan rigges til for petanquebaner. Lokalet kan disponeres gratis. Mer info om dette kommer senere.

 

Sak 13/17       Registrering av BFII i Brønnøysund

Rolf H. tar ansvar for dette.

 

 

 

Fredrikstad 26. april 2017

 

Rolf Hermansen