Tid:     1. november 2018 kl. 18.00

Referat fra styremøte i Boule Frederik II

 

Sted:  Sundstredet 352, Moss (hjemme hos Torunn Rostad)

 

Tilstede: Rolf Hermansen, Torunn Rostad, Inger Berit Kristiansen, Ragnhild K. Andersen og Freddy Friberg

Meldt forfall: Odd Porsmyr

 

 

 

Sak 22/18    Nasjonal terminliste

Vi ønsker følgende arrangementsdatoer for våre turneringer i 2019:

Glommaturneringen, lørdag 25. mai.

Parkturneringen Fredriksen, lørdag 21. september.

Rolf H. melder dette til Forbundet.

 

Sak 23/18   Julebord 9. november

- Julemat: Rolf H. bestiller mat hos Fredrikstad Handelsstand, og han vil også hente maten  fredag 9. november.

- Drikkevarer:  Rolf H. gjør innkjøp basert på tidligere forbruk.

- Nøkkel til huset:  Odd tar ansvar for dette.

- Kaker: Ragnhild baker en kake, og vi undersøker om en annen i klubben også kan bidra.

- Sang:  Vi benytter en «gammel» sang skrevet av Rolf S., og Rolf H. tar den med.

- Skrittkonkurranse:  Rolf H. tar med papir og tusj, og Odd ordner med målebånd.

- Aktivitetsløype:  Rolf H. tar med utstyr.

- Marsipangriser:  Rolf H. gjør innkjøp, og han nominerer også kandidater.

- Gevinster: * Kalender(Odd), * Votter (Torunn) * Vin (Bitte og Ragnhild) * Soppbok (Rolf H.).

- Torunn sørger for innkjøp av:  Kaffe, duker, T-lys, servietter, kaffefløte og loddbøker.

- Torunn lager Quiz.

 

Styret møter kl. 18:00

 

 

Eventuelt

 

Det var tre eventuelt-saker

 

Sak 24/18   Klubbtøy

Nå har mange medlemmer kjøpt og tatt i bruk fint, nytt klubbtøy!

Freddy orienterte om regnskapet vedrørende klubbtøyet. Det er notert av Torunn.

Ved nye bestillinger av tøy, er vi også sikret en rask levering. Bra!

 

 

 

 

Sak 25/18    Økonomi

Torunns oppdaterte regnskap viser at vår økonomi er god.

Saldo pr 31. oktober er kr 56883.

Grasrotandelen viser en jevn, fin økning.

 

Sak 26/18    Julespill

Ifølge vår lokale terminliste blir det tradisjonen tro Julespill i «Johans Hall»

lørdag 15. desember kl. 13.00.

Nærmere planlegging skjer på et senere tidspunkt.

 

 

 

Takk til Torunn

 

* Tusen takk  for servering av nydelig lapskaus og karamellpudding med krem samt  kaffe!!

 

 

 

 

 

                                                               Ragnhild K. Andersen

 

 

 

 

                                                                     Fredrikstad 2. november 2018

 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Referat fra styremøte i Boule Frederik II

 

Tid:     6. september 2018 kl. 17.00

 

Sted:  COWI på Værste

 

 

Tilstede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Inger Berit Kristiansen,

Ragnhild Andersen og Freddy Friberg

 

 

Sak 14/18    Klubbturnering dobbel 9. september 2018

 

Rolf tar ansvar for sekretariatet.

Odd og Freddy er ansvarlige for merking av baner.

Bitte kjøper 50 pølser og 50 lomper.

Ragnhild baker en kake.

Spilleopplegget baseres på trekking av makker. Det skal spilles fem grunnleggende kamper på tid (30 minutter), med ny trekning foran hver kamp. De 8 beste går videre til semifinaler.

Vi vurderer værforholdene på spilledagen da det er meldt mye regn. Johans Hall kan eventuelt tas i bruk, og Rolf kontakter Johan med hensyn til dette.

Oppmøte senes kl. 09.00

 

Sak 15/18    Frederiksen 22. september 2018

 

Rolf og Torunn tar ansvar for sekretariatet.

Rolf kontakter Flora i forhold til toaletter og åpningstider. 

Med hensyn til parkering, sender Rolf informasjon/kart til Eli Gjengstø.

Vi ønsker å tilby våre tilreisende spillere en kopp kaffe, og Ragnhild, Bitte med flere tar med seg en termos med kaffe.

Oppmøte senest kl. 09.00

 

Sak 16/18    Økonomi

 

Vår økonomi er god. Saldo pr 4/9 er kr 61431,09. Grasrotandelen er fra januar tom september kr 10914.

 

Sak 17/18   Nye drakter?

 

Freddy hadde med prøver av klubbtøy: pique, genser med lang arm, fleecejakke og vindjakke. Han har også laget en bestillingsliste med oversikt over nevnte produkter m/ størrelser og priser. Han tar med prøvene og bestillingslisten på klubbturneringsdagen 9/9.

Odd foreslo at klubben kan kjøpe inn et lite lager av klubbtøy. Det er ønske om at alle våre medlemmer kan stille opp i pent klubbtøy på turneringer.

 

 

 

 

Sak 18/18    Johans Hall

 

Flere medlemmer har stilt opp på dugnad og malt alle veggene i hallen.

Johan har begynt å rydde på utsiden for å få plass til flere parkeringsplasser. Vi bør tilby oss å  hjelpe til med dette arbeidet.

Det er viktig med godt arbeidsredskap, og Odd har kjøpt ny kost, vaskefille og bøtte.

Rolf og Odd kjøper og betaler for det vi trenger av gass for vintersesongen 2018/2019.

 

 

Eventuelt

 

Det var tre eventuelt-saker

 

Sak 19/18    Vinterserien på Vestby

 

Odd lager en oversikt over de som har lyst til å spille i vinterserien 2018/2019.

Vi har tidligere stilt med 1 lag.

Hvis det er grunnlag for 2 lag, lager vi et oppsett for det.

 

Sak 20/18    Angående bobilparkering på Tollbodplassen

 

Det vises til en artikkel i Fredrikstad Blad der det fremkommer at parkeringssjefen ønsker bobilparkering på Tollbodplassen.

I den forbindelse har Rolf har skrevet et brev til Fredrikstad kommune der han informerer om klubben vår, kulespillet petanque, våre regelmessige treninger, vår deltakelse i nasjonale og internasjonale turneringer og dermed vårt behov for å beholde Tollbodplassen til disse aktivitetene.

   Styret gir sin fulle tilslutning til at brevet sendes til kommunen m/kopi til:

    - Fredrikstad Idrettsråd

    - Virksomhet Idrett

 

Sak 21/18    Besøk fra Sinsen

 

Som kjent kom Sinsen-klubben på besøk i januar i Johans Hall. Dette var vellykket.

De vil gjerne komme på besøk igjen, og vi vil gjerne ta imot dem.  Vi vil komme nærmere tilbake til dette.

 

 

 

 

                                                                                             Fredrikstad 10. september 2018

                                                                                                     Ragnhild K. Andersen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte i Boule Frederik II

 

Tid:      23. juni 2018 kl. 17:00

 

Sted:   Cowi på Værste

 

 

Til stede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Freddy Friberg, Ragnhild Andersen.

Inger Berit Kristiansen hadde meldt forfall.

 

 

 

Sak 8/18    Klubbmesterskap singel 3. juni kl. 10:00

 

Freddy lager baner, 10 i alt.

Torunn kjøper 60 pølser, lomper, ketchup, sennep, løk og kaffe.

Odd kjøper cola og fanta, totalt 3 brett.

Torunn kjøper et gavekort på kr. 300.

Ragnhild baker en kake.

 

Oppmøte senest kl. 09:00.

 

Sak 9/18   Glommaturneringen 9. juni kl. 10:00

 

Finn Gundersen er engasjert som dommer.

Rolf H. tar ansvar for sekretariatet, og han vil be Tormod om hjelp.

Odd er ansvarlig for merking av baner på fredag. Han rengjør og klargjør også toalettene.

Torunn er sjef i kiosken. Rolf H. forespør Reidun Hansen og Elisabeth S. om kioskhjelp.

Det hadde vært fint om flere kan hjelpe til i kiosken.

Ragnhild baker en kake.

Rolf H. bestiller 30 grove rundstykker.

Odd kjøper:

Drikke, pølser, kokt skinke og gulost. Sjekker også om vannkokeren vår er på plass!

Torunn kjøper:

Vaffelrøre, pølserundstykker, lomper, bananer, eventuelt vannmeloner, jordbærsyltetøy, engangskopper, aluminiumsfolie, tørkeruller, toalettpapir, håndsåpe og smør til rundstykker.

 

Torunn skaffer også vekslepenger.

 

Premier Glommaturneringen

1. plass kr. 500 x 3

2. plass kr. 300 x 3

3. plass kr. 100 x 6

 

Oppmøte senest kl. 09:00.

 

 

Sak 10/18    Grillspill 15. juni kl. 17:00 i Bjørndalen

 

Tradisjonen tro avholdes grillspillet på grusbanen i Bjørndalen.

Rolf H. spør Atle om han kan skaffe en grill.

Rolf H.  kjøper kull og tennvæske samt en liten premie til vinneren.

 

 

 

Sak 11/18    Johans Hall

 

Vi trenger litt hjelp til dugnad i juli. Det gjelder vask og maling av vegger.

Odd sender ut melding til medlemmene.

Når det gjelder utgifter til gass i hallen, har Johan inntil nå betalt.

Klubben kjøper gass fra førstkommende sesong.  

 

 

 

 

Eventuelt

 

Det var to eventuelt-saker:

 

Sak 12/18     Klubbtøy

 

Freddy F. tar ansvar for å undersøke mulighetene for påfyll av klubbtøy, t- skjorte og

fleecegenser. Han vil kontakte en leverandør av klubbdrakter. Odd oversender vår klubb logo pr. e-post.

 

Sak 13/18     Vennskapsturnering

 

I fjor deltok vår klubb sammen med klubbene i Hølen og Son i en vellykket vennskapsturnering i Son. Det var planlagt at Hølen skulle være vertskap for en turnering i år. Imidlertid må klubben trekke seg på grunn av manglende baner, og Torunn har fått en forespørsel om vår klubb kan arrangere vennskapsturneringen.

Lørdag 4. august er et tidspunkt som passer for oss.

Rolf H. vil sende en forespørsel med hensyn til om tidspunktet passer for Hølen og Son.

 

 

 

 

                                                                                                                           Fredrikstad 24. mai 2018

                                                                      

                                                                                                                                Ragnhild Andersen

                                                                                                                                   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Referat fra styremøtet Boule Frederik II,

8. januar 2018 kl. 14:00

 

Sted:      Johans hall

  

 

Tilstede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Inger Berit Kristiansen, Torunn Rostad, Ragnhild Andersen, Gunnar Salthe.

 

 

Sak 1/18         Lokal terminliste

Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg.

         Odd bestilte FIF-huset til julebordet 9. november — evt. 16. november hvis 9. november er bortbestilt.

         Rolf H har reservert Tollbodplassen til Glommaturneringen 9. juni.

 

Sak 2/18         Årsmøtet 21. mars 2018 Kl. 18:30

Dagsorden står i BFIIs lov.

            Rolf H ordner plass for oss i COWIs lokaler og kaller inn til årsmøtet.

            Rolf H skriver et forslag til årsmeldingen som resten av styret ser over og gir tilbakemeldinger på.

            Gunnar reviderer handlingsplanen. Styret ønsket en enklere handlingsplan, redusert til formål og mål for 2018. Styret hadde noen få endringer til handlingsplanens målsetninger. Se vedlegg for forslag til handlingsplan.

            Torunn har gjort ferdig regnskapet slik at det er klart for revisjon. Hun kontakter revisorene (Mette og Lise). Slik det ser ut nå, har vi en akseptabel økonomisk situasjon.

            Torunn legger også fram styrets forslag til budsjett.

            Vi endrer ikke medlemskontingenten.

            Rolf H tar kontakt med valgstyret (Lise, Freddy, Steinar og Tormod). Odd, Torunn, Gunnar og Bitte er på valg.

 

Sak 3/18         Kontingent, treningsavgift og lisensavgift

Kontingenten opprettholdes (kr. 300,-).

            Vi krever også inn kr 300,- i treningsavgift til de som benytter Johans hall. Odd lager liste over dem som skal betale slik avgift og sender den over til Torunn.

            Ve regner med at lisensavgiften er som i fjor (kr 300,-).

            Torunn sender ut innbetalingene og legger ved opplysninger om grasrotandelen.

 

Sak 4/18         Johans hall

Vi ble enige om navnet “Johans hall” på vårt nye sted for vintertrening i Johans lokaler på Gressvik.

            Vi beholder Boula som reserve og fortsetter å dekke strømregningen derfra i den utstrekning vi tidligere har vedtatt.

            Vi dekker også Johans utgifter til strøm og gass i Johans hall.

            Videre tilbyr vi Johan å dekke utgifter til gulvbelegg på “kontoret”. Hvis Johan aksepterer tilbudet, kjøper Odd inn og ordner med å legge det.

 

Sak 5/18         Grasrotandelen

Vi er nå etablert som mottaker av Grasrotandelen. Vi har allerede fått inn kr 1300,- for siste kvartal av 2017. (Men disse midlene vises ikke før på neste års regnskap.)

 

Eventuelt

Det var to eventuelt-saker:

 

Sak 6/18         Besøk fra Sinsen

Sinsen-klubben vil gjerne komme på besøk 25. januar i Johans hall. De regner med å komme med 8 spillere og kan være hos oss ca. kl 14:00. Vi ønsker dette initiativet velkommen og stiller med spillere, kaffe og pølser.

            Odd sier fra til Lise og tar kontakt med de av våre medlemmer som spiller mye i Johans hall for å få mobilisert 8 – 10 av dem (inkludert Lise). 

 

Sak 7/18         Instruksjon av nye medlemmer

Enkelt av vår nye medlemmer savner instruksjon. Vi bør bli flinkere til å instruere i kast-teknikk, regler og vanlig arbeidsdeling i et pétanque-lag.

 

 

 

Fredrikstad 9. januar 2018

 

Gunnar Salthe

 

Referat fra styremøte i Boule Frederik II,

Tid:            19. april 2017 kl. 15:00

Sted:          Gamlebyen Båtforenings klubbhus

 

 

Tilstede: Ragnhild Andersen, Inger Berit Kristiansen (Bitte), Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad. Gunnar Salthe hadde meldt forfall 

Sak 7/17         Økonomi

Beholdning per dags dato ca. kr. 57.000. Vi har ennå ikke fått regning fra Forbundet på årets lisenser. Klubben vant B-sluttspillet i Vinterserien, og fikk en premie på 24 Flax-lodd. Dette ga en gevinst på kr. 300,- som går inn i kassa.

 

Sak 8/17         Nytt fra Forbundet og seksjon petanque

Odd Porsmyr og Rolf Hermansen deltok på årsmøte i seksjon petanque og på forbundsting i Fleridrettsforbundet. Odd ble valgt til varamedlem i seksjonsstyret, og Rolf gikk ut av styret i Fleridrettsforbundet.

Seksjonsstyret hadde tre forslag på årsmøtet, som alle ble enstemmig vedtatt:

1) Dommerhonorar: Prøveordning i 2017 hvor seksjonen lønner anvendte dommere under rankingturneringer og NM med kr. 750 pr. dag.

2) Turneringsjury: Under NM oppnevnes en jury bestående av tre spillere fra tre ulike klubber. Opprinnelig forslag bestod også av jury for hver enkelt rankingturnering.

3) Disiplinærkomite: Det opprettes egen komite for behandling av eventuelle innkomne disiplinærsaker.

Sak 9/17         Glommaturneringen 13. mai
Finn Gundersen er engasjert som dommer. Rolf og Tormod tar ansvar for sekretariatet. Ragnhild og Turid (kona til Odd) baker kaker. Rolf H. bestiller 30 grove rundstykker. Odd er ansvarlig for merking av baner på fredag. Torunn er sjef i kiosken, barnebarnet til Ragnhild kan kanskje hjelpe til i kiosken. Rolf har spurt Mette om kioskvakt, deltagelse er avhengig av om hun blir bedre i ryggen. Ragnhild forespørr Nawsad om kioskvakt. Odd rengjør og klargjør toaletter.

Torunn kjøper:
Vaffelrøre – pølserundstykker – lomper – bananer – jordbærsyltetøy – engangskopper – pølsepapir? – kaffe – fløtepulver – te – kaffefilter – engangshansker – aluminiumsfolie
  - tørkeruller – toalettpapir – håndsåpe? – smør til rundstykker – ny vannkoker.

Torunn skaffer også vekslepenger.

Odd kjøper:
Pølser – skinke til rundstykker – gulost(skiver) – brett med drikkebokser (Sverige).

Sak 10/17       Rolf Såheim 80 år 22. april
Rolf H. kjøper gave til ca. kr. 300 på vegne av BFII, det ble håndlaget sjokolade.

 

Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker:

 

Sak 11/17       Teknisk og taktisk trening

Lisbeth Fossen har tilbudt seg å være instruktør en lørdag.

 

Sak 12/17       "Gressvik petanquehall"

Johan Øren har et lokale på Gressvik hvor det kan rigges til for petanquebaner. Lokalet kan disponeres gratis. Mer info om dette kommer senere.

 

Sak 13/17       Registrering av BFII i Brønnøysund

Rolf H. tar ansvar for dette.

 

 

 

Fredrikstad 26. april 2017

 

Rolf Hermansen