TIRSDAGSTURNERING 2014 ble vunnet av Atle Andersen gratulerer

         
    SEIERE   SCORE
         
ATLE   14   77
ODD   12   65
TORMOD   12   63
ROLF H   10   51
KAI   10   45
BITTE   10   35
ROLF S   8   8
LASSE   7   -13
SOLVEIG   7   -26
FRED   6   12
TROND   6   4
HENNING   6   -34
GUNNAR   5   27
THOR   5   12
KJELL   5   6
TORUNN   5   -7
HILDE   5   -38
JAN ROGER   4   -25
RAGNHILD   4   -46
METTE   3   -39
TRINE   1   -11
JOHAN Ø   1   -18
EVA   0   -11
VIGGO   0   -46
         

 

 

TIRSDAGSTURNERINGNE VÅREN 2013

 

Tirsdagsturneringen gikk som vanlig over 7 tirsdager. Vi startet 16. april og avsluttet 18. juni. Vi hoppet over en tirsdag i mai og to i juni av hensyn til lag som ville trene til glommaturneringen og til NM. Tilsammen 28 spillere deltok minst en tirsdag denne våren. Kun to spillere deltok alle de syv tirsdagene.

Reglene er slik at det dannes nye lag etter hver runde. Hver kamp varer i 30 minutter eller til et lag har tatt 13 poeng. Antall seiere og skårdifferanse regnes ut for hver spiller pr. dag. Hver spiller kan stryke to dårligste dagene. Den spilleren som har flest seiere vinner turneringen. Hvist to spillere har likt antall seiere, vinner den som har størst skår.

 

I år hadde Kai Andersen og Gunnar Salthe begge 14 seiere.Kai vant med en skår på hele + 91.Gunnar Hadde skår på + 77. På tredje plass kom Rolf Såheim med 11 seiere.

Gunnar Salthe var turneringsleder.