Forslag til årsmøte

Vi har mottatt følgende forslag:

 

Ønsker å komme med forslag som behandles på årsmøte.
Utgangspunktet er : hvordan kan de som ønsker det, og som representerer klubben i turneringer bli bedre?
Klubben må jo også ha ett ønske om dette.
Tirsdag og Lørdag er for alle. Mandag ble i utgangspunkt lagt til for enkelte av oss som ønsket mer trening.
Den har nå blitt slik at nesten alle møter denne dagen og alle inkluderes.
Mitt forslag er at det skapes en forståelse for at mandag blir delt slik at de som møter her blir delt i 2 grupper.
En gruppe de som representerer klubben i turneringer med lisens og en gruppe med de andre. Skal man bli bedre så må man trene med andre som er gode, eller de som ønsker noe med det.
Men egentlig så er jo mandagen i tillegg til vanlig klubb trening. Så her kan jo alle egentlig spille mot hvem de vil. Men for ikke å skape en dårlig stemning så bør styret skape retningslinjer videre for dette.
Snart er det spill inne igjen, og da blir det trangere om plassen.
Men er også åpen for en diskusjon for hvordan få til hvordan vi kan bli bedre.
Mvh
Steinar Friberg

STYRETS INNSTILLING

Styret støtter intensjonen i forslaget, som også er i tråd med vår handlingsplan.

Forslaget anbefales.

 

Mvh.

For Styret

Rolf Hermansen