Til årsmøte BFII onsdag 12. februar 2014

Saklistens pkt. 8: Fastsette medlemskontingent

 

 

Styret foreslår å øke kontingenten med kr. 100,- ( fra 200,- til 300,-).

Dette vil være gjeldende fra 2015,