SKRIV OM FORSLAG TIL BUDSJETT BLIR UTLEVERT PÅ ÅRSMØTET