Boule Frederik II Forslag til budsjett 2020


Resultat Budsjett     2019         2020

Medlemskontigent   11550         15000

Diverse utgifter        -5293         -6000

Grasrotandelen 7%   40770         20000

Renter/gebyr                76             100

NM Kval                   -6600           -7000

V interserien            -5000           -5000

Glommaturneringen   -359             -500

Klubbutstyr                -451           -2000

Klubbmestersk          -2321           -2500

Frederiksen               1000            1000

Bula Johanhallen     -12771          -4100

Julebord                   -9938            -90

OVERSKUDD             10663               0