REGLER FOR BRUK AV JOHANS HALL

 

   

  • Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdig drikke i Johans Hall. I forbindelse med spesielle arrangementer kan styret i BFII vedta å gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
  • Det er ikke tillatt å røke inne i Johans Hall, dette gjelder også e-sigaretter.
  • Før hallen forlates skal det ryddes både i selve hallen og på «kjøkkenet». På oppslagstavla henger liste over "ordensmenn", denne må følges for alle som trener i hallen.
  • Hallen kan bare benyttes av medlemmer som har betalt treningsavgift.
  • Hallen skal selvfølgelig ikke benyttes når styret har vedtatt å stenge den.

 

 

 

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre disiplinærforføyninger i henhold til Lov for Norges Idrettsforbund.

 

Fredrikstad, 3. februar 2021
Styret i Boule Frederik II