Referat fra styremøte i  Boule Frederik II  26.08.21

 

Tid:  Torsdag 26.08.21 kl. 14.30

 

Sted:  Hjemme hos Ragnhild, Hestehagen 19

 

Tilstede:  Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Inger Berit Kristiansen, Ragnhild Kristine Andersen

 

 

Sak 11/21    Vennskapsturnering BFII - Hølen lørdag 18.09 kl. 11

Vi gleder oss til å avholde vennskapsturneringen på Tollbodplassen.

Startkontingent: kr. 30,- som går til gevinster.

4 runder – ¾ time pr. runde + ett griseutkast.

Det serveres gratis kaffe.

Odd er måldommer.

Styret møter kl. 10:00

 

Sak 12/21    Frederiksen lørdag 25.09 kl. 10:00

Turneringen er lisensfri og avholdes i Kirkeparken.

Rolf og Torunn tar ansvar for sekretariatet.

Måldommere: Odd + en ekstra dommer.

De 8 beste til kvartfinale.

Ragnhild sjekker toalettene m.h.t. såpe og toalettruller og sørger for antibac og engangskrus.

Bitte og Ragnhild tar med hver sin kanne med kaffe.

Styret møter kl. 09:00.

 

Sak 13/21    BFII årsmøte for 2021

Årsmøte avholdes onsdag 3. november kl. 18:30.

Ib søker om lån/leie av Gamlebyens båtforening.

Servering m.m.  avtales på et senere tidspunkt.

 

Sak 14/21    Økonomi

Torunn har gjort ferdig regnskapet slik at det er klart for revisjon.

Vår økonomi for 2021 er god.

Torunn legger fram styrets forslag til budsjett på årsmøtet.

 

Sak 15/21    Julebord fredag 26. november

Vi gleder oss til å avholde julebord på FIFhuset.

Rolf H. sender som vanlig invitasjon til våre medlemmer.

I år blir det koldtbord med varme og kalde retter, og vi vil planlegge kvelden nærmere senere.

 

Sak 16/21    Nye medlemmer

Det er stadig flere som melder seg inn i klubben, og pr. i dag har vi 54 medlemmer.

 

 

Sak 17/21    Johans Hall

Snart er det tid for å trene i hallen igjen. Dersom flere medlemmer enn tidligere vil trene i hallen, og det blir trangt om plassen, vil vi vurdere en eventuell organisering av treningstidene, slik at det blir god plass for alle.

Da strømmen er blitt dyrere den siste tiden, og vi også har utgifter til kaffe m.m., vil vi øke treningsavgiften fra kr. 300,- til kr 400, -.

 

Sak 18/21   Tollbodplassen med «klubbhus»

Rolf H. er, som vi har informert om tidligere, i dialog med kommunen angående dens planer for revitalisering av Tollbodplassen.

Tollbodplassen skal forbli en grusplass. Og vi har fått vår egen avdeling i «klubbhuset».

 

 

 

Eventuelt

Det var tre eventuelt-saker:

 

Sak 19/21  Innspill  framtidige NM

Seksjonsstyret har gjennomgått en evaluering av NM på Bildøy. På bakgrunn av denne er det vedtatt en arbeidsgruppe som skal se på organisering av fremtidige norgesmesterskap.

 Man ønsker å få innspill fra klubbene i forhold til

*Turneringsgjennomføring

* Arrangement.

Innspillene ønskes sendt til seksjonsstyret innen 01.10.21

 

Fra vår side er det bl.a. ønske om å spille på tid, f.eks. en time på innledende runder.

 

Sak 20/21 Kulturnatt

Kommunen har informert om at det planlegges gjennomføring av Kulturnatt 10. – 11. september. Aktive liv er forespurt om bidrag. Det jobbes nå med noen aktiviteter som man  ønsker å vise frem, bl.a. petanque.  Rolf H. har gitt tilbakemelding om at vi kan delta.

 

Sak 21/21 Introduksjon til petanque på Sellebakk lørdag 28.august kl. 12-14

Noen av klubbens medlemmer m/Rolf Stordahl i spissen tilbyr en introduksjon til petanque på en bane ved kaia på Sellebakk.

Et fint tiltak.

 

                                                                    Fredrikstad 30. august 2021

 

                                                                     Ragnhild Kristine Andersen

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Referat fra styremøte i Boule Frederik II Tid: Mandag 8. mars 2021 kl. 12.00 Sted: Hjemme hos Inger Berit (Bitte), Prestelandet 3A Tilstede: Torunn Rostad, Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Inger Berit Kristiansen, Ragnhild K. Andersen Sak 1/21 Økonomi Vår økonomi for 2020 er god. Sak 2/21 Brudd på vedtatte bestemmelser i Johans Hall To av klubbens medlemmer har innrømmet at de har trent under nedstengingen av Johans Hall i løpet av tidsrommet fra 4. til og med 18. januar. De har fått en irettesettelse av styret. Saken er nå avsluttet. Sak 3/21 Lokal terminliste 2021 Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg. Sak 4/21 Retningslinjer for eventuelle gaver til medlemmer som fyller runde år Styret har vedtatt at vi ikke gir blomster til klubbens medlemmer som fyller runde år. Sak 5/21 Drift av Johans Hall Da strømmen er blitt dyrere den siste tiden, vil klubben bevilge kr. 2000 ekstra til Johan. Vi minner om at ordensmannslista for hallen må følges. Sak 6/21 BF II årsmøte for 2021 Årsmøte 2021 avholdes onsdag 26. mai. Sak 7/21 Orientering om kommunens planer for Tollbodplassen Rolf H er i dialog med kommunen angående dens planer for Tollbodplassen. Plassen skal revitaliseres, men planen er ikke ferdig utarbeidet. Klubben vår har en muntlig avtale med kommunen med hensyn til bruk av bua. Kommunens plan er at bua skal rehabiliteres. Inntil videre kan vi fortsette å benytte bygget til oppbevaring av utstyr. Eventuelt Det var tre eventuelt-saker: Sak 8/21 Oversikt medlemmer I den siste tiden har vi fått flere nye medlemmer i klubben. Torunn gjennomgår medlemslista og «rydder» litt i forhold til persondata og regnskap.Sak 9/21 Bua på Tollboden Styret vil foreta en sjekk og opprydding av klubbens utstyr i bua. Tidspunkt: Onsdag 17. mars kl. 12.00. Sak 10/21 Årsmøte Seksjon Petanque og Norges Fleridrettsforbunds Ting 2021 Lørdag 20. mars Påmelding fra BFII: Rolf H og Ragnhild er påmeldt årsmøte Petanque. Rolf H er påmeldt Tinget. Begge møter avholdes digitalt. Takk til Bitte som sørget for «møtelokale» og servering av velsmakende kaffe og kaker på styremøtet vårt! Fredrikstad 10. mars 2021 Ragnhild Kristine Anderse