Referat fra styremøte i Boule Frederik II Tid: Mandag 8. mars 2021 kl. 12.00 Sted: Hjemme hos Inger Berit (Bitte), Prestelandet 3A Tilstede: Torunn Rostad, Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Inger Berit Kristiansen, Ragnhild K. Andersen Sak 1/21 Økonomi Vår økonomi for 2020 er god. Sak 2/21 Brudd på vedtatte bestemmelser i Johans Hall To av klubbens medlemmer har innrømmet at de har trent under nedstengingen av Johans Hall i løpet av tidsrommet fra 4. til og med 18. januar. De har fått en irettesettelse av styret. Saken er nå avsluttet. Sak 3/21 Lokal terminliste 2021 Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg. Sak 4/21 Retningslinjer for eventuelle gaver til medlemmer som fyller runde år Styret har vedtatt at vi ikke gir blomster til klubbens medlemmer som fyller runde år. Sak 5/21 Drift av Johans Hall Da strømmen er blitt dyrere den siste tiden, vil klubben bevilge kr. 2000 ekstra til Johan. Vi minner om at ordensmannslista for hallen må følges. Sak 6/21 BF II årsmøte for 2021 Årsmøte 2021 avholdes onsdag 26. mai. Sak 7/21 Orientering om kommunens planer for Tollbodplassen Rolf H er i dialog med kommunen angående dens planer for Tollbodplassen. Plassen skal revitaliseres, men planen er ikke ferdig utarbeidet. Klubben vår har en muntlig avtale med kommunen med hensyn til bruk av bua. Kommunens plan er at bua skal rehabiliteres. Inntil videre kan vi fortsette å benytte bygget til oppbevaring av utstyr. Eventuelt Det var tre eventuelt-saker: Sak 8/21 Oversikt medlemmer I den siste tiden har vi fått flere nye medlemmer i klubben. Torunn gjennomgår medlemslista og «rydder» litt i forhold til persondata og regnskap.Sak 9/21 Bua på Tollboden Styret vil foreta en sjekk og opprydding av klubbens utstyr i bua. Tidspunkt: Onsdag 17. mars kl. 12.00. Sak 10/21 Årsmøte Seksjon Petanque og Norges Fleridrettsforbunds Ting 2021 Lørdag 20. mars Påmelding fra BFII: Rolf H og Ragnhild er påmeldt årsmøte Petanque. Rolf H er påmeldt Tinget. Begge møter avholdes digitalt. Takk til Bitte som sørget for «møtelokale» og servering av velsmakende kaffe og kaker på styremøtet vårt! Fredrikstad 10. mars 2021 Ragnhild Kristine Anderse