HEI, SÅ SANT VÆRET TILATER DET SÅ TRENER VI UTE PÅ TOLLBODPLASSEN FRA OG MED TIRSDAG 17 APRIL. ER DET DÅRLIG VÆR SÅ TRENER VI I JOHANS HALL. TIRSDAG KLOKKEN 17 OG LØRDAG KL 13 VELMØTT 

STYRET

           
   

 

Sølvmedalje til BFII i NM

Det var Atle Andersen som stod for klubbens største prestasjon under årets petanque-NM i Tønsberg. Som en av de 111 påmeldte deltakerne i singel spilte Atle seg helt fram til finalen hvor han møtte Norges beste for tiden beste spiller, Benny Bel-Lafkih. Atle ledet 8-6 i finalen, men Benny gikk seirende ut med 13-8. Fra Forbundets hjemmeside sakser vi følgende:

I semifinalen briljerte Boule Frederik IIs Atle Andersen, som må sies å være dagens store overraskelse. - Selv om alle som har spilt med eller mot ham vet hvor fabelaktig han er når han har dagen. Motstander Ole Hågensen fra GPK kom aldri inn i det, Atle hindret ham fra å spille sitt spill, og feide alle Oles kuler bort fra grisen. 13-3. Også i Atles kvartfinale, denne mot GPKs Roger Johansen, spilte han glimrende. Roger fikk ett fattig poeng.

Vi må heller ikke glemme Odd Porsmyr sin store singel-prestasjon, han slo også ut spillere med "store navn", men ble selv slått ut i kvartfinalen.

Klubbens deltagende lag i de øvrige disipliner gikk ikke videre fra grunnspillet, selv om de spilte enkelte gode kamper

 

 
Gausengrisen i Holmestrand

Vårt  trippellag til norgesmesterskapet Atle, Rolf og Odd testet formen i turneringen i Holmestrand. 24 trippel lag var påmeldt og vi spilte oss helt fream til en tredjeplass som var en meget en sterk prestasjon.
 

HUNDELUFTEGÅRD

 

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Bygg og eiendom

 

Ang. plassering av hundeluftegård i sentrum

Gjennom artikler i lokalavisene, og gjennom utskrift av møteprotokoll fra møte i Teknisk utvalg 28.02. 2013, er vi kjent med at Tollbodplassen er ett av tre aktuelle steder for plassering av hundeluftegård.

Vi vil med dette gjøre kjent at vårt idrettslag, Boule Frederik II (petanqueklubben i Fredrikstad), bruker denne plassen til trening to ganger per uke i perioden april til oktober. De øvrige månedene i året trener vi inne i et nedlagt tilfluktsrom. Det er spesielt ved nasjonale turneringer, som vi har minst en gang per år, at vi trenger hele banen.

Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler på grusunderlag.  Tollbodplassen er i miljøet kjent som en av de beste og vakreste turneringsarenaer i landet, hvor vi flere ganger har avviklet Norgesmesterskap, Nordisk mesterskap og dessuten hatt internasjonal turnering med deltagelse fra syv nasjoner. Ved turneringer benyttes området ved ballbinge / klubbhus til sekretariat og forpleining. I klubbhuset har vi for øvrig lagret alt vårt turneringsmateriell.

Boule Frederik II er en av 20 petanqueklubber i Norge hvor alle er medlem av Norges Idrettsforbund. Vår klubb her i Fredrikstad har ca. 50 medlemmer, hvor de aller fleste er over 50 år. Det bør også nevnes at vi har aktive utøvere over 80 år. Dette er altså en idrett som kan drives av utøvere i alle aldere. Boule Frederik II deltar hvert år i Norgesmesterskapet med spillere av begge kjønn, og har gjennom årene høstet medaljer i alle valører, men ennå ikke klart Kongepokalen som utdeles i trippel åpen klasse. I vår klubb har vi også spillere som har representert Norge på landslag i internasjonale mesterskap.

Siden Tollbodplassen er den eneste sentrumsnære, store grusbanen som er igjen i kommunen, håper vi både på vegne av egen klubb og de andre aktørene som benytter plassen at Tollbodplassen kan bevares slik den er i dag.

 

Med vennlig hilsen
BOULE FREDERIK II


Rolf Hermansen (styreleder)
Tlf.: 958 38 545
e-post: rgh@cowi.no

 

Referat årsmøte 2013

Referat fra årsmøtet i BF II 22.02.2013 kl. 19:00 – 20:00 i lokalene til Cowi AS.

 

 

  SAKLISTE

Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjenne innkallingen og sakliste.

Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Behandle BFIIs årsmelding.

Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag.

Behandle forslag til handlingsplan

Fastsette medlemskontingent.

Vedta BFIIs budsjett.

Valg

 

Odd Porsmyr ønsket velkommen og ledet behandlingen av de 3 første sakene. Deretter overtok Rolf Hermansen.

 

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall medlemmer til stede: 15, alle stemmeberettigede

 

2.     Godkjenne innkallingen og saksliste.

Det innkom ingen innsigelse. Innkallingen ble godkjent.

 

3.     Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent: Rolf Hermansen

Sekretær:        Gunnar Salthe

Underskriver: Ragnhild Andersen

Underskriver: Ivar F. Hauge

 

4.     Behandle BF IIs årsmelding

Rolf Hermansen leste opp årsberetningen for 2012. Den ble enstemmig vedtatt.

 

5.     Behandle BF IIs regnskap i revidert stand.

Regnskapet ble lest opp av kasserer Torunn Rostad. Det var godkjent av revisorene. Det ble enstemmig vedtatt med følgende korreksjon (linje 5): Påmeldingsavgiften var for deltagelse i EM, ikke VM.

 

6.     Behandle innkomne forslag og saker

Ingen forslag forelå til behandling.

 

7.     Behandle forslag til handlingsplan

Handlingsplanen for 2013 – 2016 ble lest opp av Rolf Hermansen. Den ble enstemmig vedtatt.

 

8.     Fastsette medlemskontingent

Styret foreslo ingen endring i medlemskontingenten. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

8.     Vedta BF IIs budsjett for 2013

Torunn leste opp styrets forslag til budsjett for 2013. Det ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2013.

 

9.     Foreta følgende valg:

Ivar F. Hauge leste opp valgkomiteens innstilling. Det ble deretter foretatt følgende valg.

Leder og nestleder

Leder:             Rolf Hermansen ble enstemmig valgt for 2 år.

Nestleder:       Odd Porsmyr ble enstemmig valgt for 1 år.

 

Styremedlemmer og 1 varamedlem

Styremedlem: Rolf Såheim ble enstemmig gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Torunn Rostad var ikke på valg

Styremedlem: Gunnar Salthe var ikke på valg

Varamedlem: Hilde Kristiansen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år

 

2 revisorer

Revisor:  Irene Martinsen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år

Revisor:  Paavo Tikkanen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Styret hadde kun forslag på ett medlem til valgkomiteen.

 

Leder:             Ingen forslag

Medlem: Ragnhild Andersen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år

Medlem: Ingen forslag

Varamedlem: Ingen forslag

                En representant tiltrer fra styret.

 

Rolf Hermansen foreslo at styret får fullmakt til å utnevne resten av valgkomiteen i god tid før neste årsmøte. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i NIF og NIFs organisasjonsledd utnevnes av BFIIs styre. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

 

Fredrikstad, 20. februar 2013

 

Gunnar Salthe

Referent

   

Ragnhild Andersen                                              Ivar F. Hauge

Underskriver                                                        U nderskriver

Velkommen til BOULA VÅRES

VI HAR DET FINT I BOULA
 
VI HAR FLYTTET OPP TIL DEN ØVERE HØLA. VI HAR SETT OPP EN DELEVEGG, MALT TAKET OG NYE LAMPER. NÅ SOM TOALETTENE ER SATT I STAND, SÅ HAR VI DET VELDIG FINT I BOULA NÅ. SÅ NÅ ER DET INGEN GRUNN TIL Å IKKE KOMME PÅ TRENING. 

        

 

Boule Frederik II ___________________________                              Faktura

  I nnbetaling av medlemsavgift 2013

 

                                                      

                            Fakturadato:  19.01.2013

 

                 Et medlemsskap kan bestå av to deler:

                Medlemsskap i den lokale klubben koster kr. 200,-

                Lisens i Fleridrettsforbundet koster          kr. 300,-

 

Medlemsskapet er gyldig inneværende år medlemsavgiften er betalt for.

 

______________________________________________________________________________

                                              

Innbetaling av medlemsavgift for 2013:             kr.  200

Innbetaling av lisensavgift      for 2013:             kr.  300   

 

 

 

 

                              Betales til kontonr.               9722.51.49120                         

                                                                          00,-                                                                              

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                            Boule Frederik II

                                                                           v/kasserer Torunn Rostad

                                                                          Sundstredet 352

                                                                         1531  Moss