Leder:            Rolf Hermansen                mob. 95838545
E-post:            rolf.hermansen@outlook.com

Nestleder:       Odd Porsmyr                    mob.  47330704
E-post:             odpors@online.no

Kasserer:        Torunn Rostad                  mob.  99033446
E-post:             torunnrostad@gmail.com
     
Sekretær:        Ranghild Andersen           mob.  47611295
E-post              ra-krisa@online.no

Styremedlem:  Inger Berit Kristiansen     mob.  41419443
E-post:             bittesmail@gmail.com


Varamedlem:   Gunnar Augustin               mob. 95013443
E-post               tell55@live.no
 
BOULE FREDERIK II kontonr. 9722.51.49120