Leder:            Rolf Hermansen               mob. 95838545
E-post:            http://rgh@cowi.no

Nestleder:       Odd Porsmyr                   mob.   47330704
E-post:             odpors@online.no

Kasserer:        Torunn Rostad                  mob.   99033446
E-post:             torunnrostad@gmail.com
     
Sekretær:        Ranghild Andersen           mob.    47611295
E-post              ra-krisa@online.no

Styremedlem:  Inger Berit Kristiansen     mob. 41419443
E-post:             bittesmail@gmail.com


Varamedlem:   Freddy Friberg                   mob. 48242343  
E-post              freddy.friberg@leifgrimsrud.no

BOULE FREDERIK II kontonr. 9722.51.49120