Leder:            Rolf Hermansen        mob. 95838545
E-post:            http://rgh@cowi.no

Nestleder:       Odd Porsmyr               "    47330704
E-post:           odpors@online.no

Kasserer:        Torunn Rostad            "     99033446
E-post:             torunnrostad@gmail.com
     
Sekretær:        Gunnar Salthe          "     97675306
E-post              gunnar.salthe@hiof.no

Styremedlem:  Ragnhild Andersen          "    47611295
E-post:           
ra-krisa@online.no

Varamedlem:   Inger Berit Kristiansen      "  41419443
E-post             bittesmail@gmail.com

BOULE FREDERIK II kontonr. 9722.51.49120