Til medlemmer i Boule Frederik II Det innkalles herved til årsmøte onsdag 27. april 2022, kl. 18.00. Årsmøtet holdes i klubbhuset til Gamlebyens Båtforening som ligger på bryggekanten ca. 400 meter syd for fergestedet i Gamlebyen. Det er kjørevei helt fram, men kanskje ikke så mange parkeringsplasser. Man kan jo også å parkere ved Tollboden og ta fergen over. Grunnet pandemien så er det relativt kort tid siden forrige årsmøte som var 3. november 2021. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 17. april. Dokumenter til årsmøtet sendes ut senest en uke før møtet til dem som har epost, og vil bli delt ut til andre som møter på våre treninger. Dokumentene blir også lagt ut på klubbens WEB-sider: http://www.boulefrederik.com SAKLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling og sakliste 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle BFIIs årsberetning 5. Behandle BFIIs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Behandle forslag til handlingsplan 8. Fastsette medlemskontingent 9. Vedta BFIIs budsjett. 10. Valg Det blir arrangert et medlemsmøte med enkel servering etter årsmøtet. Rolf Hermansen styrelede