Pétanqueklubben i Fredrikstad Boule Frederik II Til medlemmer i Boule Frederik II Det innkalles herved til årsmøte onsdag 30. september 2020, kl. 18.30 Det har tidligere vært innkalt til dette årsmøtet, 18. mars, men møtet ble avlyst grunnet korona-pandemien. Årsmøtet holdes i klubbhuset til Gamlebyens Båtforening som ligger på bryggekanten ca. 400 meter syd for fergestedet i Gamlebyen. Det er kjørevei helt fram, men kanskje ikke så mange parkeringsplasser etter at båtene er tatt på land. Det går jo også å parkere på Tollboden og ta fergen over.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Dokumenter til årsmøtet ble også sendt ut i mars, men sendes igjen til dem som har epost, og vil bli delt ut til andre som møter på våre treninger.

Dokumentene blir også lagt ut på klubbens WEB-sider: http://www.boulefrederik.com

SAKLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle BFIIs årsberetning 5. Behandle BFIIs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Behandle forslag til handlingsplan 8. Fastsette medlemskontingent og innendørs treningsavgift 9. Vedta BFIIs budsjett. 10. Valg

Det blir arrangert et medlemsmøte med enkel servering etter årsmøtet.

Rolf Hermansen styreleder