Forslag handlingsplan for Boule Frederik II for 2019.

Klubben tar sikte på å oppfylle følgende formål: 1. at klubbens medlemmer kan spille pétanque som fritidsaktivitet eller også som idrett, alt etter eget ønske; 2. at medlemmene trives på de medlemsaktivitetene klubben organiserer; 3. at medlemmer med sportslige ambisjoner deltar i lokale, nasjonale og internasjonale turneringer; 4. at klubbens medlemmer oppnår gode resultater i de turneringene de deltar i; 5. at klubben hjelper medlemmene til å oppnå teknisk framgang og økt forståelse for hva som er godt pétanquespill; 6. at klubben bidrar til at man oppnår et godt pétanquemiljø i Norge; 7. at klubben består også i overskuelig framtid, som et tilbud til framtidige medlemmer. Mål for 2019 Turneringsdeltagelse Minst to lag skal delta på minst en kvalifiseringsturnering for internasjonal deltakelse. Klubben dekker deltageravgiften for lagene. Vi deler ut Forbundets terminliste på våre treninger, og oppfordrer medlemmene til å delta i turneringer. Trening I løpet av både ute- og innesesong skal det være noen dager med teknisk trening. Vi håper at dette skal oppmuntre til uformelle diskusjoner av teknikk, taktikk og valg av kast også på de andre treningene. Vi arrangerer tirsdagsturneringer på Tollbodplassen. Turneringer og sosiale arrangementer Vi arrangerer Nyttårsboule, Glommaturneringen, Grillspill, Frederiksen, Klubbmesterskap singel, Klubbturnering dobbel, Julebord og Julespill. Klubben deltar i Vinterserien i Vestby med to lag. De medlemmer som ønsker å delta her, skal gis muligheter for det. Rekruttering Vi skal fortsette med å gjøre klubben kjent i Fredrikstad-distriktet, og ta godt imot folk som ønsker å prøvespille. Vi bør bli enda flinkere til å ta kontakt med folk som er "tilskuere" på Tollbodplassen. Vi skal sørge for at det alltid finnes skriftlig informasjon om klubben og spillet petanque tilgjengelig på Tollbodplassen på våre treningsdager. Lokaler og anlegg Vi fortsetter å benytte Tollbodplassen som vårt utendørs treningssted. Vi er svært glade for at vi nå har fått en erstatning for "Boula" som vinterkvarter, nemlig Johans Hall på Gressvik. Vi oppfordrer de medlemmer som benytter hallen til også å delta i dugnad for vedlikehold og forbedring av hallen. Drift og økonomi Nåværende organisasjonsform opprettholdes. Økonomien er tilfredsstillende. Grasrotandelen gir et godt tilskudd til økonomien, vi bør imidlertid forsøke å øke antall grasrotspillere ytterligere. Intern og ekstern kommunikasjon Sakspapirer til årsmøte samt lokal terminliste sendes alle medlemmer per e-post eller per post, og legges dessuten ut på hjemmesiden. Innkreving av kontingent skjer ved utsendelse av e-post eller per post. Vi må sørge for at petanque omtales i lokale media. Våre hjemmesider opprettholdes (http://www.boulefrederik.com/). Hjemmesiden blir mer og mer viktig for både styre og medlemmer. Årsmøtedokumenter og referater fra styremøter og arrangementer legges ut på hjemmesiden i tillegg til bilder fra våre arrangementer.