Forslag handlingsplan for Boule Frederik II for 2018

 

Klubben tar sikte på å oppfylle følgende formål:

 

  1. at klubbens medlemmer kan spille pétanque som fritidsaktivtet eller også som idrett, alt etter eget ønske;
  2. at medlemmene trives på de medlemsaktivitetene klubben organiserer;
  3. at medlemmer med sportslige ambisjoner deltar i lokale, nasjonale og internasjonale turneringer;
  4. at klubbens medlemmer oppnår gode resultater i de turneringene de deltar i;
  5. at klubben hjelper medlemmene til å oppnå teknisk framgang og økt forståelse for hva som er godt pétanquespill;
  6. at klubben bidrar til at man oppnår et godt pétanquemiljø i Norge;
  7. at klubben består også i overskuelig framtid, som et tilbud til framtidige medlemmer.

 

 

 

 

 

Mål for 2018

 

Turneringsdeltagelse

 

Minst ett lag skal delta på minst en kvalifiseringsturnering for internasjonal deltakelse. Klubben dekker deltageravgiften for lagene. Vi deler ut Forbundets terminliste på våre treninger, og oppfordrer medlemmene til å delta i turneringer.

 

 

 

Trening

 

I løpet av både ute- og innesesong skal det være noen dager med teknisk trening. Vi håper at dette skal oppmuntre til uformelle diskusjoner av teknikk, taktikk og valg av kast også på de andre treningene. Vi arrangerer tirsdagsturneringer på Tollbodplassen og i Johanna hall.

 

 

 

Turneringer og sosiale arrangementer

 

Vi arrangerer Nyttårsboule, Glommaturneringen, Grillspill, Frederiksen, Klubbmesterskap singel, Klubbturnering dobbel, Julebord på FIF-huset og Julespill.

 

 

 

Rekruttering

 

Vi skal fortsette med å gjøre klubben kjent i Fredrikstad-distriktet, og ta godt imot folk som ønsker å prøvespille. Vi bør bli enda flinkere til å ta kontakt med folk som er "tilskuere" på Tollbodplassen. Vi skal sørge for at det alltid finnes skriftlig informasjon om klubben og spillet petanque tilgjengelig på Tollbodplassen på våre treningsdager.

 

 

 

Lokaler og anlegg

 

Vi fortsetter å benytte Tollbodplassen som vårt utendørs treningssted. Vi er svært glade for at vi nå har fått en erstatning for Boule som vinterkvarter, nemlig Johans Hall. Vi oppfordrer de medlemmer som benytter hallen til også å delta i dugnad for vedlikehold og forbedring av hallen.

 

 

 

Drift og økonomi

 

Nåværende organisasjonsform opprettholdes. Økonomien er tilfredsstillende. Vi bør prøve å øke antall grasrotspillere.

 

 

 

Intern og ekstern kommunikasjon

 

Sakspapirer til årsmøte samt lokal terminliste sendes alle medlemmer per e-post eller per post, og legges dessuten ut på hjemmesiden. Innkreving av kontingent skjer ved utsendelse av e-post eller per post. Vi må sørge for at petanque omtales i lokale media. Våre hjemmesider opprettholdes (//www.boulefrederik.com/). Hjemmesiden blir mer og mer viktig for både styre og medlemmer. Årsmøtedokumenter og referater fra styremøter og arrangementer legges ut på hjemmesiden i tillegg til bilder fra våre arrangementer.