ÆRESMEDLEM SÅ FORTJENT, SÅ FORTJENT

 

Rolf Hermansen, æresmedlem i Boule Frederik II

På årsmøtet i Boule Frederik II, 27. april, ble sittende styreleder Rolf Hermansen utnevnt til æresmedlem. Klubben ble stiftet i mai 1999, og Rolf har sittet i styret sammenhengende fra oktober 1999, og overtok som leder etter Paavo Tikkanen i 2001. Rolf sin siste lederperiode har vart fra 2013, og han er fortsatt en svært ivrig petanquespiller.

Gjennom sitt medlemskap i BFII har Rolf også sittet flere perioder i Norges Fleridrettsforbunds styre, bl.a. som 1. visepresident.