Styret i Boule Frederik II har vedtatt å utsette årsmøtet som var berammet til 18. mars. Ny dato vil bli bestemt senere.
 
Styret i Boule Frederik II har vedtatt å avlyse all organisert trening i regi av klubben inntil videre.