LØRDAG TRENER VI I KIRKEPARKEN KLOKKEN 13.

TOLLBODPLASSEN ER OPPTATT.