LOKAL TERMINLISTE pr. 10.03.2021

 

KLUBBMESTERSKAP SINGEL: Søndag 9. mai kl. 10:00

 

 

ÅRSMØTE : Onsdag 26. mai kl. 18:30

 

GLOMMATURNERINGEN: Lørdag 12. juni kl. 10:00 (lisenskrav)

 

 

KLUBBTURNERING DOBBEL: Søndag 22. august kl.10:00

 

 

FREDERIKSEN (ikke lisenskrav): Lørdag 25. september kl. 10:00